สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาพยาบาล เยี่ยมภารกิจการบรรเทาทุกข์ฯ


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

      นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ( ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ปีการศึกษา 2555 จากวิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย จำนวน 34 คน เข้าเยี่ยมภารกิจการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะให้การต้อนรับ  และบรรยาย เรื่อง บทบาทของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ ศูนย์วิทยุสื่อสารฯ รถสื่อสารเคลื่อนที่ฯ รถผลิตน้ำดื่มฯ คลังยาและเวชภัณฑ์ และคลังสัมภาระผู้ประสบภัย  ณ อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ  วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330