สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนา HR สัญจร


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดประชุมโครงการสัมมนา HR สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2556  โดยสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  จัดขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล โดยมี นางกนิฐา  ธนสารศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่  ร่วมรับฟังความคิดเห็น และร่วมกันค้นหาปัญหาสร้างแนวทางในการแก้ไขในงาน HR ร่วมกัน  ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330