สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิแอมเวย์ ...มอบเงินสนับสนุนโครงการศัลยกรมมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง – เพดานโหว่ ฯ


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

นายปรีชา ประกอบกิจ ประธานกรรมการมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย พร้อมด้วยคณะ มอบเงินจำนวน 490,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น และโครงการยิ้มสวย เสียงใส ฯ โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบ  ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย วันที่ 16 พฤษภาคม 2556


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330