สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการ ณ ศูนย์สภากาชาดไทย ฯ จังหวัดอ่างทอง


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน โดยมี  แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ  รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป  รักษาโดยการฝังเข็มประยุกต์  และกายภาพบำบัด ระหว่างวันที่ 30 -31 พฤษภาคม 2556   ณ ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางจัก จังหวัดอ่างทอง


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330