สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมบอร์ดนโยบายด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

         สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - OCHA) จัดประชุมบอร์ดนโยบายด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Regional Humanitarian Policy Forum for Asia and the Pacific) เพื่อให้ตระหนักถึงภัยต่างที่เกิดและทวีความรุนแรงขึ้น โดยได้เชิญองค์กรต่างๆเข้าร่วมประชุมหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในการนี้พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมแมริออท กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2556


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330