สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย และอัคคีภัย

วันที่ 11 เมษายน 2556  สถานีกาชาดที่ 1 บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย ณ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 19 เมษายน 2556  สถานีกาชาดที่ 8 บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ณ ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330