สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

โครงการชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
       สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่  ออกปฏิบัติงานโครงการชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านผาแดง ตำบลกื้ดช้าง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  มีผู้ร่วมกิจกรรม 20 คน วันที่ 25 เมษายน 2556

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330