สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

โครงการ “ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

     วันที่ 24 เมษายน 2556ร่วมกับกองกำลังบูรพาพร้อมด้วยส่วนราชการอำเภอคลองหาด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต.คลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้วและประชาชนในพื้นที่  ร่วมกิจกรรมบวชต้นไม้ ทอดผ้าป่าต้นไม้ และปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในโครงการ “ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ”โดยสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศร่วมกับกองกำลังบูรพา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส จำนวน 80 ชุด ณ วัดป่าบ้านคลองใหญ่พัฒนาราม บ้านคลองใหญ่พัฒนา ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330