สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

“โครงการสร้างเสริมชุมชนปลอดภัย และสามารถคืนสู่สภาพปกติหลังเกิดภัย ผ่านกระบวนการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ”

 

       30 เมษายน 2556 ผู้แทนจากกาชาดแคนาดา และ IFRC เยี่ยมติดตาม “โครงการสร้างเสริมชุมชนปลอดภัย และสามารถคืนสู่สภาพปกติหลังเกิดภัย ผ่านกระบวนการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ” ณ บ้านกุดชุม และชุมชนดอนงิ้ว อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และในวันเดียวกันเลขาธิการสภากาชาดไทย เยี่ยมชมกิจการของสถานีกาชาดที่ 7  และถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้แทนจากกาชาดแคนาดา, IFRC, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ  และเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330