สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทยจัดการอบรมนักเรียนด้านการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ

โรงเรียนบ้านห้วยหิน จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

วันที่  4  มิถุนายน  2556  นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ประธานโครงการอบรมนักเรียนด้านการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ  นำทีมวิทยากรให้ความรู้เรื่องสภากาชาดไทย  การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหิน อำเภอสนามไชยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการพร้อมรับภัยพิบัติให้แก่เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย  ให้สามารถดูแลตนเองและแบ่งเบาภาระผู้ปกครองยามเกิดภัยได้  โดยมีนายธีระ ผดุงศักดิ์ชยกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหิน และนายจักรพงศ์  แซ่คู  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2        ให้การต้อนรับ ทั้งนี้พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าว  วันที่  4  มิถุนายน  2556


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330