สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดอบรมนักเรียนด้านการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ โรงเรียนสวนลุมพินี กรุงเทพฯ


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ  ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ประธานโครงการอบรมนักเรียนด้านการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ  นำทีมวิทยากรให้ความรู้เรื่องสภากาชาดไทย  การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนโรงเรียนสวนลุมพินี  เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการพร้อมรับภัยพิบัติให้แก่เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยให้สามารถดูแลตนเองและแบ่งเบาภาระผู้ปกครองยามเกิดภัยได้  โดยมีนางปภาดา อัศวธีรากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนลุมพินี และคณะ ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนสวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ วันที่  25 มิถุนายน 2556  


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330