สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

จัดอบรมนักเรียนด้านการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ

โรงเรียนคลองพระอุดม ปทุมธานี

  

นางสาวสุดากาญจน์  สุขนวล พยาบาลอาวุโส  สร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำทีมวิทยากรให้ความรู้เรื่องสภากาชาดไทย  การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนโรงเรียนคลองพระอุดม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการพร้อมรับภัยพิบัติให้แก่เยาวชนในพื้นที่เสี่ยงภัย   ให้สามารถดูแลตนเองและแบ่งเบาภาระผู้ปกครองยามเกิดภัยได้  โดยมีนายมนต์ชัย  เปรมปราณี  ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองพระอุดม และคณะ ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนคลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี      วันที่  3 กรกฎาคม 2556 


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330