สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท

    จังหวัดสกลนคร

                 แพทย์หญิงวรางคณา ทองคำใส หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยพร้อมคณะให้การตรวจสายตา  วัดแว่นสายตา เด็กนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตา ในโครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท โดยมีพลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมนางอรอนงค์ เตชะมณีสถิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครและคณะกรรมการเหล่ากาชาดเยี่ยม ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร วันที่ 2 กรกฎาคม 2556


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330