สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

โครงการสร้างเสริมชุมชนปลอดภัยและสามารถคืนสู่สภาพปกติหลังเกิดภัย

จังหวัดอุบลราชธานี

นางธัญธรณ์  วิทยาขาว  หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี นำทีมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการสร้างเสริมชุมชนปลอดภัยและสามารถคืนสู่สภาพปกติหลังเกิดภัย ผ่านกระบวนการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ  โดยมีคณะกรรมการชุมชนบ้านท่าบ้งมั่งและชุมชนดอนงิ้ว อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  บรรยายความเป็นมาของโครงการ ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลโท นายแพทย์อำนาจ  บาลี  ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมรับฟังความเป็นมาและความก้าวหน้าของโครงการ ณ  ชุมชนท่าบ้งมั่งและชุมชนดอนงิ้ว อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  วันที่  2 กรกฎาคม  2556


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330