สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

หน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสตปฏิบัติงานจังหวัดสุรินทร์

       ดร.นพ.ธงชัย  ตรีวิบูลย์วณิชย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล    สุรินทร์  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต  พร้อมด้วยแพทย์หญิงกานดา  ลิมิตเลาหพันธุ์  ประธานโครงการหน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย  และโรงพยาบาลราชวิถี  ซึ่งโครงการดังกล่าวปฏิบัติงานให้การรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยโรคหู คอ จมูก   ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ  บาลี  ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และนางสุจิตรา วิริยะกิตติ  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ และคณะกรรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด  ร่วมในพิธีเปิด ซึ่งปฎิบัติงานระหว่างวันที่  2-4  กรกฎาคม  2556 ณ  ห้องประชุมสระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์

      


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330