สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย มอบแท็งค์เก็บน้ำดื่มให้โรงเรียน

จังหวัดสุรินทร์

           นางสุจิตรา  วิริยะกิตติ  รองนายกเล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์  ร่วมกับพลโท นายแพทย์ อำนาจ  บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบแท็งค์สำหรับเก็บน้ำดื่ม ให้แก่นายสุทัศน์  เดชมา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ผู้แทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านระเภาร์  ณ โรงเรียนบ้านระเภาร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2556


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330