สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย มอบแท็งค์เก็บน้ำดื่มให้โรงเรียน

จังหวัดบุรีรัมย์

           นายพูนศักดิ์  วาณิชวิเศษกุล  นายอำเภอประโคนชัย ร่วมกับพลโท นายแพทย์ อำนาจ  บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมเจ้าหน้าที่และคณะกรรการกิ่งกาชาดอำเภอประโคนชัย มอบแท็งค์สำหรับเก็บน้ำดื่ม ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี และโรงเรียนบ้านหนองร้าน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์   วันที่ 3 กรกฎาคม 2556


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330