สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดสัมมนา “ร่วมแรง ร่วมใจ ก้าวไปสู่ AEC”


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดการสัมมนาในหัวข้อ “ร่วมแรง ร่วมใจ ก้าวไปสู่AEC” โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ  บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานพิธีเปิด ในการนี้คุณจงชนะ บัวทรัพย์  ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน” ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากงานสารบรรณ  งานอาคารสถานที่ งานยานพาหนะ งานการเจ้าหน้าที่ และผู้แทนจากฝ่ายต่างๆในสำนักงาน ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ วันที่  12  กรกฎาคม 2556


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330