สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
อาสาสมัครร่วมกันคัดแยกและบรรจุสิ่งของเตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 27 ก.ค. 2556
ชมรมจิตอาสาฯสนง.บรรเทาทุกข์ฯ(สภากาชาดไทย)

ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นมา สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ระดมความช่วยเหลือจากอาสาสมัครในการคัดแยกและบรรจุสิ่งของบรรเทาทุกข์ เพื่อจัดเป็นชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยฯ สำหรับเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้ได้อย่างน้อย 2,000 ชุด / วัน ในช่วงนี้  

ทั้งนี้  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากอาสามัครที่ได้รับข่าวจากสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย และทาง Facebook ชมรมจิตอาสาฯสนง.บรรเทาทุกข์ฯ(สภากาชาดไทย) เข้ามาช่วยงาน ณ คลังสัมภาระผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ  สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์ กรุงเทพฯ


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330