สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
ผู้แทนพระองค์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯพระราชทานช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.จันทบุรี 1,000 ชุด

วันที่ 29 ก.ค. 2556
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย  เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ชุด (มูลค่า 1,000,000 บาท) ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

 
โดยที่จังหวัดจันทบุรี สภากาชาดไทยได้ให้ความช่วยเหลือมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตอำเภอเมือง ทั้งสิ้นกว่า 4,547 ครัวเรือน (มูลค่าประมาณ 4,547,000 บาท)
สำหรับสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในจังหวัดต่าง ๆ ขณะนี้ สภากาชาดไทยได้ประสานงานให้สถานีกาชาดที่รับผิดชอบในพื้นที่เสี่ยงภัย ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดเวลา


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330