สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ต.พลับพลา และ ต.เนินนาวงศ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี

วันที่ 31 ก.ค. 2556
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

    

วันที่ 31 กรกฎาคม 2556  สถานีกาชาดที่  6 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว  ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลพลับพลา และตำบลเนินนาวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  พร้อมมอบชุดธารน้ำใจให้กับผู้ประสบภัย จำนวน 1,220 ชุด  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา และองค์การบริหารส่วนตำบลเนินนาวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330