สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
Building urban resilience workshop


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

           นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม Building urban resilience workshop จัดโดย สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies-IFRC) และ Global Disaster Preparedness Center (GDPC)  ในระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2556 เพื่อสร้างความสามารถในการฟื้นฟูคืนสู่สภาพปกติของชุมชนเมืองเมื่อเกิดภัยพิบัติ โดยมุ่งเน้นจากเหตุการเกิดอุทกภัยในกรุงเทพมหานคร เมื่อปี 2554 ที่ผ่านมา โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย และเจ้าหน้าที่สภากาชาดจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรม อมารี บูเลอวาร์ด กรุงเทพฯ วันที่ 30 กรกฎาคม 2556


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330