สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
ผู้แทนพระองค์ฯ มอบชุดธารน้ำใจพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.แม่สอด จ.ตาก

วันที่ 1 ส.ค. 2556
สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย

    

ผู้แทนพระองค์ฯ มอบชุดธารน้ำใจพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

อ.แม่สอด จ.ตาก

 

         วันที่ 1 สิงหาคม 2556 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม จากมูลนิธิโคคา โคลา ประเทศไทย จำนวน 600 ชุด (มูลค่า 600,000 บาท) ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่ 1-4 และ หมู่ที่ 6-7 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

            จากนั้น เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์ ยังได้เดินทางไปยังวัดไทยวัฒนาราม ตำบลท่าสายลวด เพื่อนำข้าวสารอาหารแห้ง และยาสามัญประจำบ้าน ไปมอบให้แก่ชาวพม่าที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและ เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอยู่ภายในวัดไทยวัฒนาราม ประมาณ 1,000 คน ด้วย ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือ  อื่น ๆ สภากาชาดไทย ได้ส่งเรือท้องแบน 1 ลำ พร้อมคนขับ สำหรับเป็นพาหนะในการรับ-ส่งผู้ประสบอุทกภัยในการที่จะสัญจรไปมาในช่วงที่น้ำยังคงระดับสูงอยู่ ตลอดจนส่งเรือยาง 10 ลำ สำหรับใช้บรรทุกอาหารและสิ่งของที่จำเป็น เพื่อนำไปแจกชาวบ้านที่ยังคงติดอยู่ในบ้าน และได้ส่งชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย จำนวน 500 ชุด ไปยังจังหวัด     เมียวดี ประเทศพม่า ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ด้วย

สำหรับสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในจังหวัดต่าง ๆ ขณะนี้ สภากาชาดไทยได้สั่งการให้   สถานีกาชาดที่รับผิดชอบในพื้นที่เสี่ยงภัย เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดเวลา โดยสภากาชาดไทยในส่วนกลางได้เตรียมชุดธารน้ำใจ ฯ สำรองไว้ในคลังเพื่อให้การสนับสนุนสถานีกาชาดต่าง ๆ หากมีการร้องขอเพิ่มเติม


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330