สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
อาสาสมัครช่วยงานคัดแยกและบรรจุสิ่งของชุดธารฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.ตาก และ จ.จันทบุรี

วันที่ 31 ก.ค. 2556
ชมรมจิตอาสาฯสนง.บรรเทาทุกข์ฯ(สภากาชาดไทย)

    

วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 อาสาสมัครได้เดินทางมาเพื่อสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยงานคัดแยกและบรรจุสิ่งของ เพื่อจัดเป็นชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 2000 ชุด สำหรับจัดส่งไปให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ อ.แม่สอด จังหวัดตาก ณ คลังสัมภาระฯ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

ทั้งนี้ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จะมีการจัดชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 1,280 ชุด เพื่อส่งไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีต่อไป  


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330