สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย จัดโครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อนถึงมือช่าง ทิปเทคนิคที่ควรรู้ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์” โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรมไปใช้ได้อย่างถูกต้องในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อนถึงมือช่าง การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 โดยมีเจ้าหน้าที่จากฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด และสถานีกาชาดส่วนภูมิภาค 12 แห่ง ของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เข้าร่วมการอบรม จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ 


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330