สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ต.แสลง ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี

วันที่ 2 ส.ค. 2556
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 2 สิงหาคม 2556  สถานีกาชาดที่  6 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว  ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแสลง และตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  พร้อมมอบชุดธารน้ำใจให้กับผู้ประสบภัย จำนวน 1,280 ชุด  

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330