สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
ผู้แทนพระองค์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต.บึงนคร และต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 2 ส.ค. 2556
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

         วันที่ 2 สิงหาคม 2556 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม จากมูลนิธิโคคา โคลา ประเทศไทย จำนวน 800 ชุด (มูลค่า 800,000 บาท) ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน  ณ ศาลากลางหมู่บ้านแพรกตะคร้อ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 สภากาชาดไทยได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ( Rat Team ) จากสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ (สถานีกาชาดที่ 10 จ.ประจวบคีรีขันธ์) ร่วมกับ อำเภอหัวหิน ลงสำรวจพื้นที่ เข้าประเมินสถานการณ์ และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝน และเกิดน้ำท่วมขังในตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ และอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 35 ชุด แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ หมู่ 4 บ้านห้วยผึ้ง อำเภอห้วยสัตว์ใหญ่ และ หมู่ 5, 7 ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำหรับสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในจังหวัดต่างๆ ขณะนี้ สภากาชาดไทยได้สั่งการให้สถานีกาชาดที่รับผิดชอบในพื้นที่เสี่ยงภัย เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดเวลา โดยสภากาชาดไทยในส่วนกลางได้เตรียมชุดธารน้ำใจฯ สำรองไว้ในคลังเพื่อให้การสนับสนุนสถานีกาชาดต่างๆ หากมีการร้องขอเพิ่มเติม

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330