สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมการเสริมทักษะด้านการขับเรือท้องแบนสภากาชาดไทย


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

        นายเกียรติศักดิ์ ยันตะระประกรณ์ หัวหน้างานยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการ “การเสริมทักษะด้านการขับเรือท้องแบน” ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จำนวน 2 รุ่น ในระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2556 ซึ่งเนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย การดูแลรักษาเครื่องยนต์เรือก่อนการใช้งานและขณะใช้งาน การตรวจเช็คเครื่องเรือและเรือท้องแบนก่อนการจัดเก็บ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีทักษะความรู้ ความชำนาญในการขับเรือท้องแบนและตามกฎระเบียบของกรมเจ้าท่าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอ่างทอง วันที่ 6 สิงหาคม 2556


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330