สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิโตโยต้าสนับสนุนกิจกรรมศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ฯ


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ดร.เสนาะ อูนากูล ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย พร้อมด้วยนายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบเงินจำนวน 1,500,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น สภากาชาดไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และคนพิการ ให้ดีขึ้นและเป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี  ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ รับมอบ ณ ห้องลอนดอน 3 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี เอ รอยัล เมอริเดียน ถนนวิทยุ กทม. วันที่ 6 สิงหาคม 2556


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330