สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย จัดอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเบื้องต้น


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

      ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย  จัดการอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเบื้องต้น  ให้แก่เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย  ซึ่งได้รับเกียรติจากนายธีระศักดิ์  เชยชื่น  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และว่าที่ร้อยตรี พลกฤต  มัดศิริ  นายช่างไฟฟ้าอาวุโส สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ  มาให้ความรู้การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและกฎหมายการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ  บาลี  ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ  อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ วันที่ 16 สิงหาคม 2556


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330