สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เยี่ยมชมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ศึกษาเยี่ยมชมงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2556” ซึ่งประกอบด้วย การแสดงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์และยา  ภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมการจัดการน้ำ พลังงานเพื่ออนาคต และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างทักษะและศักยภาพในการทำงาน และสามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการบรรเทาทุกข์มากยิ่งขึ้น  ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ วันที่ 20 สิงหาคม 2556


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330