สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยศึกษาแนวโน้มอุทกภัย


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

          เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน เพื่อศึกษาแนวโน้มและการเตรียมพร้อมป้องกันการเกิดอุทกภัยในอนาคต

นายเลิศชัย ศรีอนันต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมชลประธาน ให้การต้อนรับและบรรยายถึงการจัดสรร และกักเก็บน้ำ รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้ารับฟังการบรรยาย ณ กรมชลประทาน สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ วันที่ 30 สิงหาคม 2556 


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330