สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สภากาชาดไทย เสริมทักษะเจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสาร


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

          เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพลังงาน เพื่อเป็นต้นแบบในการบูรณาการงานศูนย์วิทยุสื่อสารสภากาชาดไทย

นางสาวเพ็ญศรี แผ่นเทอดไทย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพลังงาน ให้การต้อนรับพร้อมบรรยาย เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงเทคนิคในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ  โดยมี นางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้ารับฟังและเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ณ กระทรวงพลังงาน กรุงเทพมหานคร วันที่ 30 สิงหาคม 2556


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330