สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมมือพัฒนาระบบการสื่อสาร


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคุณฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร บมจ.ไทยคม โอกาสเข้าร่วมหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อสนันสนุนกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย วันที่ 16 กันยายน 2556

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330