สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
ผู้แทนพระองค์ฯ นำชุดธารน้ำใจพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

วันที่ 26 ก.ย. 2556
สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย

วันที่ 26 กันยายน 2556 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน พร้อมน้ำดื่มตามโครงการน้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด จากมูลนิธิโคคา โคลา ประเทศไทย จำนวน 1,000 ชุด (มูลค่า 1,000,000 บาท) ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่ 1,3,4 ตำบลโนนหมากมุ่น หมู่ที่ 1,2,5,6,9,10 ตำบลโคกสูง และ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง ณ หอประชุมประชุมอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 

ขณะนี้ สภากาชาดไทยได้ประสานงานกับสถานีกาชาดที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้สภากาชาดไทยยังจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการลงไปสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330