สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
ผู้แทนพระองค์ฯ นำชุดธารน้ำใจพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.สำโรงทาบ และอ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์

วันที่ 25 ก.ย. 2556
สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์

วันที่ 25 กันยายน 2556 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน พร้อมน้ำดื่มตามโครงการน้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด จากมูลนิธิโคคา โคลา ประเทศไทย จำนวน 2,000 ชุด (มูลค่า 2,000,000 บาท) ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสำโรงทาบ และอำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330