สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
ผู้แทนพระองค์ฯ นำชุดธารน้ำใจพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.องครักษ์ จ.นครนายก

วันที่ 27 ก.ย. 2556
ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ผู้แทนพระองค์ฯ นำชุดธารน้ำใจพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

จังหวัดนครนายก

 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม จากมูลนิธิโคคา โคลา ประเทศไทย จำนวน 1,700 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ที่ประสบอุทกภัย ณ ศาลาวัดอรุณรังษี ตำบลบางลูกเสือ จำนวน 500 ชุด และวัดกลาง ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1,200 ชุด วันที่ 27 กันยายน 2556

 

ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 29 กันยายน 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (RAT Teams) เข้าไปสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัย รวมทั้งออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย จำนวน  31 ครั้ง  โดยนำชุดธารน้ำใจฯ รวมทั้งสิ้น 27,845 ชุด ไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย จำนวน 15 จังหวัด ได้แก่ พังงา สกลนคร จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ตาก เชียงราย ศรีสะเกษ สุรินทร์ สระแก้ว อุบลราชธานี อ่างทอง นครนายก ฉะเชิงเทรา ชัยนาท และพระนครศรีอยุธยา รวมมูลค่าการช่วยเหลือ 27,845,000.00 บาท 


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330