สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
อาสาสมัครช่วยงานคัดแยกและบรรจุสิ่งของชุดธารฯ เพื่อมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 25 ก.ย. 2556
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

    

วันที่ 25 กันยายน 2556  อาสาสมัครเดินทางมาที่ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยคัดแยกและบรรจุสิ่งของใส่ถุงชุดธารน้ำใจฯ สำหรับส่งไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ ณ คลังสัมภาระฯ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330