สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

วันที่ 26 ก.ย. 2556
สถานีกาชาดที่ 6 จ.สระแก้ว

    

วันที่ 26 กันยายน 2556  สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว จังหวัดทหารบกสระแก้ว นายอำเภอวัฒนานคร องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยมอบชุดธารน้ำใจให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอวัฒนานคร จำนวน 350 ชุด   ศาลาการเปรียญวัดแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330