สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

วันที่ 26 ก.ย. 2556
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี

         

วันที่ 26 กันยายน 2556  สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมเหล่ากชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอนาจะหลวย โดยมอบชุดธารน้ำใจให้กับผู้ประสบภัย จำนวน 250 ชุด


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330