สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

วันที่ 27 ก.ย. 2556
สถานีกาชาดที่ 6 จ.สระแก้ว

วันที่ 27 กันยายน 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 6  อรัญประเทศ จ.สระแก้ว  ร่วมกับนายอำเภอตาพระยา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่  ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว  โดยมอบชุดธารน้ำใจให้กับผู้ประสบภัย จำนวน 150 ชุด  ณ เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว  


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330