สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
หน่วยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่จ.สระแก้ว และจ.ปราจีนบุรี เพื่อสำรวจความเสียหายและความต้องการของผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 1 ต.ค. 2556
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการภัยพิบัติของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

    
หน่วยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและความต้องการของ
ผู้ประสบอุทกภัย จ.สระแก้ว และจ.ปราจีนบุรี

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2556  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย หน่วยเคลื่อนที่เร็ว ( Rat Team ) จากสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย  ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย และความต้องการในพื้นที่ประสบอุทกภัยของจังหวัดสระแก้ว และปราจีนบุรี เพื่อประเมินสถานการณ์และให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแก่ผู้ประสบอุทกภัย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330