สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

วันที่ 2 ต.ค. 2556
สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

วันที่ 2 ตุลาคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ โดยมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 1,720 ชุด แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ บ้านดงกระทงยาม (917 ชุด) และวัดปทุมบูชา (803 ชุด)
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330