สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
ผู้แทนพระองค์ฯ นำชุดธารน้ำใจพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

วันที่ 4 ต.ค. 2556
สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

วันที่ 4 ตุลาคม 2556 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน พร้อมน้ำดื่มตามโครงการน้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด จากมูลนิธิโคคา โคลา ประเทศไทย จำนวน 1,500 ชุด (มูลค่า 1,500,000 บาท) ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ ตลาดสด อปพร. ในเขตเทศบาล ตำบลกบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330