สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
ผู้แทนพระองค์ฯ นำชุดธารน้ำใจพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 4 ต.ค. 2556
ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ผู้แทนพระองค์ฯ นำชุดธารน้ำใจพระราชทาน 

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

วันที่ 4 ตุลาคม 2556 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม จากมูลนิธิโคคา โคลา ประเทศไทย ไปมอบให้แก่ผู้ที่ประสบอุทกภัย โดยมีนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และนางมารยาท ตังคณานุกูลชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมมอบชุดธารน้ำใจฯ ณ เทศบาลตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1,200 ชุด  ดังนี้
- หมู่ 1-5, 7, 10 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จำนวน 700 ชุด
- หมู่ 1, 2, 4-6 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จำนวน 500 ชุด
 

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 9 ตุลาคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (RAT Teams) เข้าไปสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัย รวมทั้งออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย จำนวน  54 ครั้ง  โดยนำชุดธารน้ำใจฯ รวมทั้งสิ้น 36,097 ชุด ไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย จำนวน 17 จังหวัด ได้แก่ พังงา สกลนคร จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ตาก เชียงราย ศรีสะเกษ สุรินทร์ สระแก้ว อุบลราชธานี อ่างทอง นครนายก ฉะเชิงเทรา ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี และพิจิตร รวมมูลค่าการช่วยเหลือ 36,09,000.00 บาท พร้อมทั้งส่งหน่วยเรือท้องแบนสภากาชาดไทย จำนวน 2 ลำ หน่วยรถผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย จำนวน 2 คัน และเรือยาง 32 ลำ ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีด้วย

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330