สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
ผู้แทนพระองค์ฯ นำชุดธารน้ำใจพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

วันที่ 7 ต.ค. 2556
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13) จ.ตาก

วันที่ 7 ตุลาคม 2556 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน พร้อมน้ำดื่มตามโครงการน้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด จากมูลนิธิโคคา โคลา ประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 1,500 ชุด (มูลค่า 1,500,000 บาท) ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  ณ วัดราษฎร์เจริญวังหลุม หมู่ 9 ต.วังหลุม จำนวน 761 ชุด และ วัดทุ่งโพธิ์ หมู่ 2 ต.ทุ่งโพธิ์ จำนวน 739 ชุด 

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330