สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
หน่วยให้ความรู้ด้านน้ำ สุขาภิบาล และส่งเสริมสุขภาพอนามัย ปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

วันที่ 7 ต.ค. 2556
ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ส่งหน่วยให้ความรู้ด้านน้ำ สุขาภิบาล และส่งเสริมสุขภาพอนามัย (WATSAN) ออกปฏิบัติงานให้ความรู้ด้านน้ำ สุขาภิบาล และส่งเสริมสุขภาพอนามัย แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
 

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330