สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ จัดส่งเรือยาง 32 ลำ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.ปราจีนบุรี

วันที่ 7 ต.ค. 2556
ฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 7 ตุลาคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  จัดส่งเรือยางสูบลม จำนวน 32 ลำ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330