สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
ผู้แทนพระองค์ฯ นำชุดธารน้ำใจพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 9 ต.ค. 2556
ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 9 ตุลาคม 2556 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน พร้อมน้ำดื่มตามโครงการน้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด จากมูลนิธิโคคา โคลา ประเทศไทย จำนวน 1,350 ชุด (มูลค่า 1,350,000 บาท) ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยา หมู่ 1 ต.คลองเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330