สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

วันที่ 7 ต.ค. 2556
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี

วันที่ 7  ตุลาคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 2,000 ชุด แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330